FANDOM


Tuliklaani Muokkaa

Tuli sk pixabay

Leiri: Muokkaa

Tuliklaanin leiri sijaitsee lähellä kaksijalkalaa. Heidän leiriään ympäröi saniaiset, horsmat ja heinänkorret. Pari puutakin leirien seinämissä kasvaa. Aina ukkosen jälkeen Tuliklaanin leirissä on syttynyt tulipalo, ja aina kun kissat saapuvat paikalle, tuli sammuu itsekseen. Päällikön pesä sijaitsee lähellä leirin keskustaa. Sen vieressä on klaaninvanhimpien pesä, sitten tulee oppilaiden pesä. Oppilaiden pesän vieressä on tarpeidentekopaikka, jonka ympärillä kasvaa tiheää ruohoa. Sisäänkäynti on pieni ja sen vieressä on kaksi vartioimispaikkaa. Sisäänkäynnin oikealla puolella sijaitsee sotureiden pesä. Sen vieressä on pentutarha ja pentutarhalta pääsee varapäällikön pesään. Kun tullaan sisään sisäänkäynnistä näkee edessään parantajan pesän. Sen vieressä on riistakasa.

Riista: Muokkaa

Tuliklaanin reviiriltä löytyy yleensä hiiriä, oravia, välillä kaneja, päästäisiä, myyriä, vesimyyriä ja joskus saattaa löytää myös lintuja.

Reviiri: Muokkaa

Reviiri on iso. He keräävät horsmia ja heinänkorsia Ukkosklaanin rajalta. Hieman kauempana on Virtaklaanin raja, jolta he löytävät myös horsmia ja heiniä. Virtaklaanin rajan vierestä alkaa polku, joka ei ole kenenkään. Polku lähtee ukkospolun risteyksestä. Ukkospolku on aika pieni, eikä siinä kulje paljoa hirviöitä. Ukkospolun toisella puolella virtaa puro, jonka reunalla kasvaa saniaisia. Siitä Tuliklaanilaiset keräävät saniaisia. Kun kulkee ukkospolun viertä tarpeeksi pitkään, pääsee Viimaklaanin rajalle, jolla kasvaa saniaisia. Sieltäkin Tuliklaanilaiset keräävät saniaisia. Sen vieressä on pieni lampi, josta Tuliklaanilaiset välillä juovat. Lammen takana on metsää, jossa kissat eivät yleensä käy. Kun kävelee toisesta ukkospolun risteyksestä pääsee Ukkosklaanin rajalle. Sielläkin kasvaa vähän saniaisia. Kun palaa takaisin leiriin, ennen sitä tulee ruohoaukio. Kauempana menee vielä yksi raja, jonka toisella puolella asustelee erakoita.

Muuta: Muokkaa

Tuliklaanin kissat eivät pelkää tulta, mutta he vihaavat ampiaisia, uimista, ukkosia ja kovaa tuulta.

Viimaklaani Muokkaa

Viima sk pixabay

Leiri: Muokkaa

Viimaklaanin leiri on myös aika lähellä kaksijalkalaa. Heidän leiriään ympäröi pitkä ruoho. Sisäänkäynti on leirin takapuolella. Kun tulee sisäänkäynnistä sisään, näkee edessään tuulijuoksijoiden pesän. Sen vieressä on varjotaistelijoiden pesä. Sen vieressä on parantajan pesä, jonka vieressä on pentutarha. Pentutarhan takana sijaitsee varapäällikön pesä. Kun tulee pentutarhalta ja kävelee eteenpäin, pääsee oppilaiden pesään. Aivan sisäänkäynnin vieressä, oikealla puolella on päällikön pesä. Sisäänkäynnin vieressä, vasemmalla puolella on tunneli, josta pääsee tarpeidentekopaikalle. Tunnelin vieressä sijaitsee klaaninvanhimpien pesä.

Riista: Muokkaa

Viimaklaanin reviiriltä löytyy enimmäkseen kaneja ja lintuja. Joskus oraviakin kiipeilee puissa.

Reviiri: Muokkaa

Viimaklaanin reviirikin on iso. Leirin ulkopuolella on heinikkoa, joka jatkuu pitkälle ja päättyy metsään. Metsän rajalla on Viimaklaanilaisten yksi raja. Sen toisella puolella kulkee yleensä erakoita, kotikisuja ja kaksijalkoja. Toiselle puolella leiriä on nummia silmänkantamattomiin. Nummien loppuosassa on Viimaklaanin ja Niittyklaanin raja. Leirin ja kaksijalkan välissä menee pieni ukkospolku, jolla kulkee todella harvoin hirviöitä. Kun kävelee ukkospolkua tarpeeksi pitkään, pääsee Tuliklaanin rajalle, jolta he löytävät yleensä saniaisia ja sammalta. Toisella puolella ukkospolkua menee Niittyklaanin raja, mutta osa metsästä kuuluu Viimaklaanille. Toisella puolella pientä ukkospolkua on metsää. Joki toimii Ukkosklaanin ja Viimaklaanin rajana.

Muuta: Muokkaa

Viimaklaanilaiset eivät pelkää kovaa tuulta, mutta he vihaavat ampiaisia, uimista, tulta ja ukkosia.

Niittyklaani Muokkaa

Niitty sk pixabay

Leiri: Muokkaa

Niittyklaanin leiri sijatsee niityn reunalla.